Avion BRISTELL UL / LSA

Ultralaki avion je kategorija vazduhoplova, koju karakterišu: mala geometrija, mala masa, mala instalirana snaga pogona, male brzine leta, jednostavna tehnička rešenja, mala cena, jednostavno rukovanje i šira dostupnost većem broju ljudi.


U periodu, kasnih 1970. i početkom 1980. godine, veći broj ljudi je bio finansijski sposoban da se posveti ovoj tehnologiji. Tehnologija materijala, poznavanje aerodinamike, konstrukcije i svih ostalih vazduhoplovnih znanja su napredovala i prihvaćena od šireg kruga ljudi, tako da postoje neophodni uslovi za gradnju ovih letelica. U ovoj oblasti vazduhoplovstva je prisutna samostalna gradnja i letenje. Jedina prepreka su zakonska regulativa i vazduhoplovni propisi, koji nisu precizno i jedinstveno definisali ovu oblast.​​​​​​​


Planiranje leta upotrebom Garmin uređaja. Na slici se vidi i posebno dizajnirana prišivka Udruženja Plućna Hipertenzija Srbija


Ova velika grupacija, veoma različitih letelica, uvrštava se u kategoriju Ultralakih aviona i ako su granice njihove mase i brzina leta neujednačene, u različitim državama.


Ultralaki avioni, kao specifična kategorija letelica, su veoma heterogeni. Granice međusobnih razlika su razmaknute, od profesionalnih privrednih aviona do amaterskih za zabavu i za hobi. Saglasno tome su različite koncepcije, konstrukcije, primenjene tehnologije i rešenja. Posebno, kod ovih letelica dolazi do izražaja mašta u mogućnostima izbora konfiguracija i koncepcija, od klasičnih avionskih, leteći-bicikl, s potisnom i kanalisanom elisom, kopija detalja crteža Leonarda Davinčija, do detalja iz mitskih crteža i principa leta ptica. Principi optimizacije i izbora materijala u konstrukciji strukture su preneti iz vazduhoplovnih iskustava i znanja. Kod ultralakih aviona su relativno male brzine leta, male mase, posledično i ukupna opterećenja su mala, te su prisutni principi upotrebe lakih konstrukcija strukture. Pored struktura od legura aluminijuma i kompozita, najčešća je upotreba mešovitih konstrukcija od nosećih cevi i razvučenog platna. Cevi su od kompozita ili od dural-aluminijuma. Sve se više insistira na potpunoj vazduhoplovnoj proceduri i u razvoju ultralakih aviona, prema kojima su obavezna statička i dinamička ispitivanja strukture, kao uslov za dobijanje upotrebne dozvole.


​​​​​​​​​​​​​​

Kreiranje plana leta na Garmin D2 Charlie pilotskom satu


Pogon je najčešće s klipnim motorom i elisom, čija  gradnja je obično iza kabine (potisni princip) ili iznad krila, kod visokokrilaca. Na ovaj način pilot dobija potpunu (panoramsku) preglednost ispred letelice. Kod nekih rešenja, s padobranskim krilom, pilot nosi motor na leđima, kao ranac. Najviše se koriste motori s unutrašnjim sagorevanjem, a u poslednje vreme su dosta prisutni i elektro motori s baterijama ili sa solarnom energijom. Motori s unutrašnjim sagorevanjem imaju snagu, približnog nivoa malih i srednjih automobila, potrošnju po kilometru pređenog puta imaju sličnu. Prelazak na elektro-motore su podstakli motivi cene, ekologije i jednostavnosti. Obezbeđenje električne energije iz solarne, za pogon aviona u širem smislu, već duže vreme se ispituje i istražuju za rešenja ozbiljnijih serijskih aplikacija. U okviru svoga istraživačkog programa, NASA je izgradila poznati prototip aviona sa solarnom energijom, avion Helios.

Tehnologija gradnje električnih baterija je toliko napredovala da je već postala realnost u pogonu ultralakih aviona, čiji su zahtevi skromni po pitanju nivoa instalisane snage. U aprilu 2007. godine, na ultralakom avionu zvanom Elektroavion, napravljena je uspešna konverzija motora s unutrašnjim sagorevanjem s elektro pogonom. Primenjeni elektromotor je mase od 12 kg i snage 13,5 kW. Baterija je pravljena na bazi litijum-polimera od 5,6 kWh, traje za 1,5 h leta. Ceo sistem pogona košta 10.000$.


Svaki pilot ima svoju ljubavnu priču...


Aerodinamika ultralakih aviona je klasična, jedino se mora pokloniti posebna pažnja pri svođenju proračunskih aerodinamičkih koeficijenata na stvarne uslove strujanja vazduha, preko Rejnoldsovog broja.


Upravljanje u letu s ultralkim avionima s fiksnim krilom je preko krmila, kao i kod klasičnih aviona. Ultralaki avioni, sa slobodnim krilom (na koje je okačena kabina s pilotom), su posebni u upravljanju. Sistem upravljanja ima delimičnu sličnost s upravljanjem kod leta ptica. S promenom ugaonog položaja krila, u odnosu na preostali deo aviona i pilota, posledično se generišu aerodinamički momenti, neophodni za željeni manevar letelice. U stvari pilot na taj način rukama, preko rukohvata (rama) upravlja s napadnim uglom, uglom klizanja i uglom nagiba krila. Njihove promene generišu izmenu momenata propinjanja, skretanja i valjanja letelice. Pilot preko upravljačkog rukohvata (palice, volana) to realizuje. Zakretanje krila u tri stepena slobode je ostvareno preko trostrukog šarnira, preko koga je realizovana i veza krilo preostali deo letelice (okačeno). Pilotove ruke su stalno, u toku leta, na ramu-rukohvatu, postavljenom u poprečnoj ravni ispred njega. Rukohvat je u krutom sklopu (vezi) s krilom, a izrađen je od laganih cevi.


Savremena Garmin G3X avionika


Za naš projekat Rekonstrukcija istorijskog leta Pariz - Bombaj - Beograd iz 1927. godine odabrali smo Bristell Aircraft, avion proglasen za najbolji u kategoriji koji je izašao iz česke fabrike aviona BRM Aero iz Kunovica. Više o tehničkim detaljima u tabeli ispod, dok detaljnije se možete upoznati u našim Dokumentima u podnožju sajta.


Posebnost aviona čini njegova avionika i specijalno za naš avion postavljen je Garmin G3X sa čime se detaljnije možete upoznati putem našeg videa. Takođe, kao dodatnu opremu koristimo i pilotski sat Garmin D2 Charlie, koji je proglašen za najbolji pomoćni uređaj pilotima opšte avijacije. Skrećemo pažnju na sponu Garminovih uređaja prilikom leta što u velikoj meri pomaže pilotu pri navigaciji. Da budemo potpuno obezbeđeni za ovakvu vrstu digitalne navigacije pobrinuo se Info Team, Garmin Srbija iz Beograda.

​​​​​​​

​​​​​​​

Garmin D2 Charlie 


​​​​​​​

TEHNIČKI PARAMETRI
Units: METRIC BRISTELL
LSA
BRISTELL
UL
BRISTELL
HD
Dimensions      
Wing span 9,13 m 8,13 m 8,13 m
Wing area 11,75 m2 10,5 m2 10,5 m2
Wing loading 51,06 kg/m2 45 kg/m2 57,1 kg/m2
Aircraft length   6,45 m  
Aircraft height   2,28 m  
Cabin width   1,3 m  
Weights      
Empty weight 330 kg 290 kg 310 kg
Maximum take-off weight 600 kg 472,5 kg 600 kg
Useful load 270 kg 182,5 kg 290 kg
Fuel tanks capacity   120 l  
Fuselage luggage compartment

  15 kg  
Wing luggage compartment   2 x 20 kg  
Load factorsy   +4/-2g  
Operational speeds      
Stall speed with flaps
VSO
58 km/h 52 km/h 60 km/h
Stall speed without flaps 
VS1
74 km/h 67 km/h 80 km/h
Manoeuvring speed
VA
175 km/h 165 km/h 180 km/h
Maximum flap speed
VF
139 km/h 139 km/h 139 km/h
Maximum horizontal flight speed
VH
250 km/h 214 km/h 250 km/h
Never exceeded speed
VNE
290 km/h 270 km/h 290 km/h
Power units      
ROTAX 912 UL   80 Hp  
ROTAX 912 ULS   100 Hp  
ROTAX 912 iS sport   100 Hp  
ROTAX 914 UL   115 Hp  
ROTAX 915 iS   141 Hp  
RECENT STORY
VIEW ALL
left_arrow
right_arrow